Та видами промислової діяльності у 2009 році

Усього підвищили кваліфі-кацію, осіб У тому числі, відсотків
керів-ники профе-сіонали, фахівці технічні служ-бовці робітники
усього з них підви-щили розряд
Промисловість 16,2 16,4 1,1 66,3 13,0
Добувна промисловість 36,4 63,6 63,6
Переробна промисловість 7,4 11,7 2,8 78,1 33,4
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 8,5 12,0 0,8 78,7 16,9
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів із хутра 100,0 100,0
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 100,0 43,3
хімічне виробництво
виробництво гумових та пластмасових виробів 12,7 14,6 1,8 70,9 67,3
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 9,7 9,9 3,5 76,9 38,0
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 3,6 1,8 6,4 88,2 88,2
виробництво машин та устатковання 2,7 97,3 50,7
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 15,0 31,7 5,8 47,5 47,5
виробництво транспортних засобів та устатковання 12,0 6,1 81,9 32,9
інші галузі промисловості 52,0 28,0 20,0 12,0
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 19,4 18,3 0,4 61,9 5,0
Кількість державних службовців, які займають посади

Керівників і спеціалістів

(на 31 грудня)

Облікова кількість працівників, які займають посади керівників і спеціалістів
за статтю
жінки
чоловіки
за рівнем освіти повна вища
неповна, базова вища
Із загальної чисельності
керівники
за статтю
жінки
чоловіки
за рівнем освіти
повна вища
неповна, базова вища
спеціалісти
за статтю
жінки
чоловіки
за рівнем освіти
повна вища
неповна, базова вища

Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які займають

Посади керівників і спеціалістів

(на 31 грудня)

Облікова кількість працівників, які займають посади керівників і спеціалістів
за статтю
жінки
чоловіки
за рівнем освіти повна вища
неповна, базова вища
Із загальної чисельності:
керівники
за статтю
жінки
чоловіки
за рівнем освіти
повна вища
неповна, базова вища
спеціалісти
за статтю
жінки
чоловіки
за рівнем освіти
повна вища
неповна, базова вища

Кількість державних службовців за статтю та категоріями посад

На 31 грудня 2009 року

Усього У тому числі
жінки чоловіки
осіб відсотків до облікової кількості державних службовців відповідної категорії осіб відсотків до облікової кількості державних службовців відповідної категорії
Облікова кількість працівників, які займають посади керівників та спеціалістів 71,5 28,5
Керівники 60,1 39,9
з них мають категорії посад
першу 100,0
другу 100,0
третю 22,6 77,4
четверту 34,0 66,0
п’яту 67,0 33,0
шосту 60,2 39,8
Спеціалісти 75,9 24,1
з них мають категорії посад
другу
третю
четверту 66,7 33,3
п’яту 68,3 31,7
шосту 75,7 24,3
сьому 77,1 22,9


6857763930118713.html
6857842575069743.html
    PR.RU™