Принцип взаємності.

Лекція 5

План лекції:

2.5. Принцип взаємності.

2.6. Принцип накладання.

2.7. Двополюсники. Теореми про активний двополюсник.

Цей принцип виконується тільки для лінійних електричних кіл з одним джерелом енергії і полягає ось у чому.

Якщо ЕРС, яка діє у першій умовній вітці, викликає у другій вітці струм I, то ця же ЕРС, якщо її перенести у другу умовну вітку, викличе у першій умовній вітці такий же струм I.


Щоб довести цей принцип, звернемося до схеми електричного кола на рис. 2.26.

Визначимо струм I у другій вітці, потім перенесемо джерело ЕРС у другу вітку і направимо його за струмом. Визначимо струм у першій умовній вітці і, якщо вони збігаються, то наше твердження вірне.

Задачу будемо розв’язувати методом контурних струмів. Розв’язок матричного рівняння другого порядку має вигляд :

,

де D - визначник матриці опорів кола .

Контурний струм I2К співпадає зі струмом I у другій вітці

.

Якщо перенести ЕРС у другу умовну вітку, то струм у першій вітці можна визначити так само

.

Тоді

.

Оскільки , то , що і треба було довести.

Принцип взаємності використовується у тих випадках, коли перенос джерела ЕРС в іншу вітку електричного кола значно полегшує розрахунок кола.


6858789421888803.html
6858866766047124.html
    PR.RU™