Виключення чи обмеження ураження від вторинних факторів ядерного вибуху

Основні заходи по захисту від вторинних факторів ураження, у тому числі від сильнодіючих отруйних речовин (СДОР):

- вивіз наднормативних запасів паливно-мастильних матеріалів (ПММ), сильнодіючих отруйних речовин на безпечне віддалення від об’єкту;

- заглиблення чи обладнування ємностей з ПММ та СДОР, що не тільки підвищує їх стійкість, але й виключає можливість розтікання речовини по території, а значить, зменшення радіуса вражаючої дії:

- зміна технологічного процесу;

- полегшення перекриттів і стінового заповнення виробничих будівель (заміна цегляних стін скляними);

- будівництво захисних дамб проти затоплення території;

- підготовка та раціональне розміщення засобів захисту, знезараження території та обладнання від СДОР та ін.

Забезпечення стійкого матеріально-техиичного постачання

Надійне постачання підприємстваматеріально-технічнимиресурсами досягається:

- установленням стійких зв’язків з підприємствами-поставни-ками;

- створенням запасів пального, сировини, матеріалів на той випадок, якщо будуть тимчасово порушені зв’язки з постачальниками. Об’єм запасів установлюється з розрахунків роботи підприємства на протязі установленого строку;

- будівництво за межами крупних міст філіалів об’єкту (підприємств чи цехів-дублерів);

- організацією маневру матеріально-технічними засобами в межах виробничого об’єднання чи галузі.

Підвищення надійності управління

Підвищення надійності управління досягається проведенням наступних заходів:

- завчасним обладнанням захищених пунктів управління (основного - в одному із сховищ на об’єкті,запасного - в одному із ПРУ в заміській зоні);

- створення двох груп управління, які послідовно знаходячись на об'єкті і в заміській зоні згідно із графіком роботи повинні забезпечити керівництво виробничою діяльністю і виконанням заходів ЦО;

- забезпечення надійного зв’язку з місцевими органами управління, вищім штабом ЦО та виробничими підрозділами і формуваннями ЦО (прокладка підземних ліній зв’язку та ін.);

- розробкою надійної системи сповіщення посадових осіб і всього виробничого персоналу.


6859730203647661.html
6859777203677002.html
    PR.RU™