Варіант № 1

Теоретичне питання. Поняття корпоративного права.

При розкритті першого питання необхідно звернути увагу на визначення корпоративного права України: слід чітко сформулювати та визначити предмет корпоративного права. З визначенням кола суспільних відносин, яке регулює дане право, можна дати чітке поняття корпоративного права і його місце в системі права України.

При визначенні корпоративного права необхідно звернути увагу на поняття «корпорація», оскільки воно є ключовим для корпоративного права. Перше, на що слід звернути увагу на поняття виходячи з положень ст.120 Господарського кодексу України. У правовій термінології США та інших держав під корпорацією розуміють юридичну особу, деякі вчені вважають, що під корпорацією необхідно розуміти лише акціонерне товариство, інші-акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю. Найпоширенішим твердженням є розуміння корпорації як підприємницького (господарського) товариства.

В рамках висвітлення даного питання необхідно звернути на ті точки зору, що склалися у відношенні розуміння корпоративного права. Автору роботи необхідно звернутися до наукових праць українських вчених - В.С. Щербини, О.В. Щербини, Н.С. Глусь, В.В. Луця, Я.М. Шевченко, Н.О. Саніахметової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, І.М. Кучеренка, О.Р. Кібенко, В.М. Кравчука, О.М. Вінник, А.Я.Пилипенка, С.О.Тенькова, російських вчених - В.В.Гущина, В.В.Долінської, Т.В.Кашаніної, С.Д.Могилевського, Г.В.Цепова, І.С.Шиткіної та інших.

На сучасному етапі склалися різні підходи щодо визначення природи корпоративного права: одні вчені вважають його галуззю права, інші - підгалуззю цивільного чи господарського права, міжкомплексним правовим інститутом тощо. Автору роботи слід проаналізувати всі точки зору щодо даного питання, викласти своє аргументоване бачення щодо природи корпоративного права (див. таблицю 1).

При розгляді цього питання необхідно подати також систему корпоративного права, яка склалася на сьогоднішній момент.Практичне завдання 1.7 вересня 2008 року учасник товариства з обмеженою відповідальністю „Забава” Петров І.І. повідомив виконавчий орган товариства про його вихід зі складу учасників товариства. Частка учасника в статутному капіталі товариства становила 25 тисяч гривень, що склало третю частину загального статутного капіталу у відповідності до його статуту. Загальні збори учасників ТОВ „Забава” прийняли рішення про зменшення статутного капіталу товариства у зв’язку з виходом учасника з товариства.

Який порядок виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю у відповідності до чинного законодавства?

Які необхідно подати документи для державної реєстрації змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю?

Дайте правову оцінку даній ситуації.

Практичне завдання 2.Додайте копію статуту акціонерного товариства.


6864838638055495.html
6864896259473322.html
    PR.RU™