Дезинфекція

Дезинфекція– це знищення збудників небезпечних епідемічних захво-рювань. тобто вірусів, мікробів, бактерій, грибків і вироблюваних ними отрут (токсинів). Дезінфекція проводиться для знезаражування об'єктів, території, будинків, споруджень, техніки і т.д.

Дезінсекція й дератизація – це заходи, пов'язані зі знищенням комах і винищуванням гризунів, які є переносниками інфекційних захворювань.

До дезінфікуючих розчинів належать:

1. ДТС ГК (для обробки територій і споруджень).

2. Хлорне вапно.

3. Розчини хлораміну (для обробки меблів, підлог, одягу, взуття).

4. Розчин лізолу (для обробки посуду та особистих речей хворих).

5. 3- % розчин перекису водню(для обробки посуду).

6. Розчин оксиду етилена (для обробки приміщень, застосовується у вигляді газу).

Дезинфекція може проводитися з використанням наступних методів:

1. Фізичний метод – оброблення за допомогою високої температури.

2. Хімічний метод- оброблення за допомогою дезінфікуючих речовин.

3. Комбінований метод, наприклад пароформаліновий.

Тема 8: ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (НС)

При виникненні НС на транспорт покладається важливіша задача з евакуації населення з небезпечних районів, доставлення постраждалих до медичних установ, вивезення матеріальних коштовностей, підвезення необхідних сил та засобів до осередку ураження при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт (РтаІНР).

Автомобільний транспорт забезпечує взаємний зв’язок з іншими видами транспорту і володіє великими можливостями маневрування по напрям-

ках і володіє високою живучістю у НС мирного та воєнного часів і дуже ефективним при виконанні перевезень на короткі відстані. Автомобілі здатні працювати за любих погодних умов, в любий час року та доби; можуть бути використані на любих дорогах, а при відповідному обладнанні – за відcутнос-

ті доріг.

Автотранспортні служби цивільного захисту покликані відіграти вирішальну роль у виконанні перевезень. Від того, наскільки грамотно і прави-

льно сплановані і виконуються автоперевезення, залежить успіх проведення РтаІНР при ліквідації наслідків НС.

Планування і організація управління автомобільними перевезеннями в умовах НС


6865396966239785.html
6865419334913418.html
    PR.RU™