Видові особливості плечової кістки свійських тварин

Велика рогата худоба 1). латеральний горб більший за медіальний і сильно випинається над голівкою проксимально; 2). горбистість для закріплення заостного м’яза у вигляді колоподібної площадки Кінь 1). є середній горб, тому міжгорбковий жолоб подвійний; 2). дельтоподібна горбистість, гребінь більшого горба та горбистість більшого круглого м’яза добре розвинуті та мають вигляд відростків
Свиня 1). масивний латеральний горб поділений надвоє, сильно загнутий медіально назустріч медіальному горбу, тому міжгорбковий жолоб майже замикається Собака 1). над дистальним блоком – надблоковий отвір (for. supratrochleare); 2). горби біля голівки кістки розвинуті слабо; 3). латеральний горб не випинається над голівкою

Користуючись схемою 7, зупинитися на видових особливостях будови стегнової кістки та надколінка, звертаючи увагу, перш за все, на наступні характерні ознаки: ступінь розвиненості та кількість вертлюгів, наявність надвиросткової горбистості, горба або ямки на дистальному кінці кістки, особливості будови блока надколінка.

Схема 7.


6929144205347674.html
6929180307013452.html
    PR.RU™